Nákaza Hepatitidou C

ZPŮSOBY PŘENOSU

Virus hepatitidy C se přenáší převážně přímým kontaktem s nakaženou krví. Existuje celá řada způsobů, jak se můžete touto nemocí nakazit:4

  • Infikovaná krev a krevní produkty

Do objevení viru HCV v roce 1989 se netestovala krev na jeho přítomnost a krevní transfuze byla častým zdrojem nákazy. Od roku 1992 se ve většině zemí provádí kontrola krevních produktů a dárců krve na přítomnost viru hepatitidy C. Toto standardní testování na HCV zajišťuje, že pacientovi bude podána krev bez viru hepatitidy C.

  • Společné užívání jehel a dalších nástrojů k užívání drog

Nitrožilní uživatelé drog dnes patří mezi skupiny nejvíce ohrožené hepatitidou C, protože často používají pro aplikaci drogy jednu společnou jehlu. Spolu s drogou tak putuje do těla i virus hepatitidy C.

  • Poranění jehlou

Lékaři a zdravotní sestry mohou být vystaveni riziku infekce virem hepatitidy C, pokud ošetřují nakaženého pacienta a dojde u nich ke kontaktu s jeho krví. I přes maximální opatrnost a dodržování pravidel bezpečné léčby riziko náhodného poranění zůstává.

  • Léčebné, chirurgické nebo zubní zákroky

Striktní postupy k ochraně pacientů před infekcí a zajištění jejich bezpečí platí dnes ve většině zemí. I v ČR se v naprosté většině dodržují přísná hygienická opatření a nákaza touto cestou nehrozí. V rozvojových zemích, kde není kladen takový důraz na hygienu, však může během lékařských prohlídek, chirurgických nebo zubních zákroků dojít  k přenosu HCV, pokud jsou používány nedostatečně sterilizované nástroje.

  • Tetování, piercing a akupunktura

K přenosu viru hepatitidy C může dojít i při použití nesterilních nástrojů při tetování, piercingu a akupunktuře. V tetovacích a piercingových salonech i v akupunkturních ordinacích musí platit stejně přísné hygienické postupy jako v lékařských ordinacích a jiných zdravotnických zařízeních.

  • Riskantní sexuální praktiky

Virus hepatitidy C se může přenášet také pohlavním stykem, i když v monogamních heterosexuálních vztazích se takový přenos vyskytuje vzácně. Větší riziko přenosu HCV je spojeno s nechráněným análním sexem s více partnery nebo s pohlavním stykem mezi muži. Pravděpodobnost nákazy při sexu je rovněž výrazně vyšší u rizikových praktik, při nichž hrozí poranění kůže nebo sliznice.

  • Těhotenství a porod

Hepatitida C může ohrozit člověka již od prvních vteřin jeho života. Během porodu může být virus přenesen z matky trpící hepatitidou C na miminko. Přibližně pět z každé stovky dětí narozených matkám infikovaných virem HCV se tímto virem nakazí během porodu.

JAK SE NENAKAZIT

Tak jako je důležité vědět, jak se můžete nakazit hepatitidou C, je nezbytné znát i to, jak se virus naopak NEPŘENÁŠÍ a kde riziko infekce nehrozí. Neopodstatněné obavy z nákazy jsou zbytečné a ničemu rozhodně nepřispějí.

Hepatitidou C se nenakazíte při běžném každodenním styku mezi lidmi.  Nepřenáší se mateřským mlékem, jídlem nebo vodou ani nahodilými kontakty, například objetím s infikovanou osobou.

HCV se běžně nešíří ani mezi členy domácnosti. Potenciálně by k přenosu v domácím prostředí mohlo dojít při kontaktu s krví nakaženého člena domácnosti.

Opět je také nutné mít na paměti jedno ze základních pravidel. Nepůjčujte si prostředky osobní hygieny, které mohly přijít do kontaktu s krví infikované osoby – např. zubní kartáčky nebo holicí potřeby.